Zakład Organizacji Leczenia Ran Przewlekłych

       

Zakres działalności dydaktycznej: 

Przedmiotem działalności dydaktycznej jest kształcenie studentóww Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach n studiach I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

 

Realizowane przedmioty: Pielęgnowanie ran przewlekłych , Podstawy pielęgniarstwa, Postawowa opieka zdrowotna, Opieka paliatywna, Chirurgia.

 

Głowne obszary działalności naukowo- badawczej:

1.Popularyzowanie wiedzy wśród pielęgniarek i położnych na temat etiologii powstawania różnego rodzaju ran, diagnostyki i metod ich nowoczesnego leczenia:

2. Wdrażanie nowoczesnych standardów leczenia ran w praktyce pielęgniarskiej i położniczej;

3. Edukacja pacjentów ora osób sprawujących opiekę nad chorym z ranami przewlekłymi;

4. Udział w spotkanich , konferencjach oraz zjazdach dotyczących tematyki leczenia ran przewlekłych;

5. Opracowywaniei wdrażanie nowych programów naukowo- badawczych z zakresu ran przewlekłych;

6.badania procesu gojenia ran przewlekłych o róznej etiologii.