Pracownicy Zakładu Organizacji leczenia Ran Przewlekłych

 Pracownicy Zakładu Organizacji Leczenia Ran Przewlekłych

Kierownik zakładu :

Dr hab. n.o zdr. Justyna Glik (justyna.glik@sum.edu. pl)

 

Nauczyciele akademiccy :

Dr n.o zdr. Martyna Gruszka (martyna.gruszka@sum.edu.pl)

Mgr Iwona Dziurzyńska (idziurzynska@su.edu.pl)